Valikko

Avoimet työpaikat - Lediga arbetsplatser

30.3.2017

Etsivä nuorisotyöntekijä - Ungdomsarbetare för uppsökande verksamhet

Haemme Kauniaisiin etsivän nuorisotyön osaajaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 3.4.–31.12.2017, kyseessä on sijaisuus.

Etsivän nuorisotyöntekijän tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivää nuorisotyötä tehdään ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta. Etsivän nuorisotyöntekijän tehtävänkuvaan kuuluu etsivän nuorisotyön toiminnan koordinointi ja tehostaminen, laaja yhteistyö eri toimijoiden kanssa, kouluyhteistyö sekä suomen- että ruotsinkielisissä kouluissa ja läsnäoloa nuorisotilassa.

Mikäli olet oma-aloitteinen, idearikas, kaksikielinen ja tottunut työskentelemään nuorten tukena erilaisissa elämäntilanteissa, olet oikea henkilö tehtävään.

Edellytämme tehtävään valittavalta henkilöltä
- soveltuvaa nuoriso- tai sosiaalialan koulutusta
- kokemusta nuorten parissa työskentelystä
- toimijaverkoston ja palvelurakenteen tuntemusta
- hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja
- itsenäistä työotetta ja hyviä työn organisoimistaitoja
- suomen ja ruotsin kielen taitoa

Eduksi katsotaan
- nuorisotyön menetelmien hallinta
- rikosseuraamusalan tuntemus
- kokemus maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kanssa työskentelystä
- sosiaalialan tuntemus/kokemus
- muu kielitaito

Tehtävä täytetään määräajaksi 3.4.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Palkkaus KVTES:n mukainen, tehtäväkohtainen palkka 2100 euroa.
Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on esitettävä nähtäväksi lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote.
Kauniainen on savuton työpaikka.

Haku tapahtuu ensisijaisesti oheisella sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen voi toimittaa myös postitse osoitteella: Kauniaisten kaupunki, Kirjaamo, Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen.
Hakuaika päättyy 30.3.2017.

Lisätietoja:
Anders Lindholm-Ahlefelt, kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö, Kauniaisten kaupunki
+358 50 366 4251, etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

HAKULOMAKE

* * *

Ungdomsarbetare för uppsökande verksamhet


Grankulla stad söker en person med kompetens i uppsökande ungdomsarbete som vikarie med visstidsanställning för tiden 3.4–31.12.2017.

Ungdomsarbetaren har till uppgift att nå de ungdomar som behöver stöd och hjälpa dem att få sådan service och sådant stöd som främjar deras växande till självständiga individer samt deras möjligheter att få utbildning och komma in på arbetsmarknaden. Det uppsökande ungdomsarbetet utgår i första hand från upplysningar som den unga personen själv ger och från hens egen bedömning av stödbehovet. I den uppsökande ungdomsarbetarens uppgifter ingår att samordna och effektivera den uppsökande verksamheten, att på bred basis samarbeta med olika aktörer, inklusive de finska och svenska skolorna, samt att vara närvarande i ungdomslokalen.

Om du är initiativ- och idérik, tvåspråkig och van att i ditt arbete stödja ungdomar i olika livssituationer, då är du den person vi söker.

Av den som väljs till befattningen förutsätter vi
- en lämplig utbildning inom ungdomsarbete eller socialbranschen
- erfarenhet av att arbeta med ungdomar
- kännedom om nätverket av aktörer och servicestrukturen
- goda färdigheter i interaktion och teamarbete
- ett självständigt grepp i arbetet och god organisationsförmåga
- goda kunskaper i finska och svenska

Som merit räknas
- färdigheter i de metoder som används i ungdomsarbete
- kännedom om brottspåföljdsbranschen
- erfarenhet av arbete med personer med invandrarbakgrund
- kännedom om eller erfarenhet av socialbranschen
- övriga språkkunskaper.

Befattningen besätts som en visstidsanställning fr.o.m. 3.4.2017 eller enligt överenskommelse.
Avlöning enligt AKTA, uppgiftsrelaterad lön 2100 euro.
Den som utses till befattningen ska före tillträde uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3 § i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).
Grankulla är en rökfri arbetsplats.

Ansökan lämnas i första hand på denna elektroniska ansökningsblankett. Det går också att skicka ansökan per post under adress: Grankulla stad, Registraturen, Grankullavägen 10, 02700 Grankulla.
Ansökningstiden utgår 30.3

Mer information:
Anders Lindholm-Ahlefelt, kultur- och fritidschef, Grankulla stad
+358 50 366 4251, fornamn.efternamn@grankulla.fi

ANSÖKNINGSBLANKETT
Palaa otsikoihin