Valikko

Avoimet työpaikat - Lediga arbetsplatser

3 lähihoitajaa - närvårdare (Kotihoito - Hemvården)

Kauniaisten kaupunki hakee kotihoitoon määräaikaisiin kesäsijaisuuksiin

LÄHIHOITAJIA (3-4) heti alkaen tai sopimuksen mukaan.

(haku on 12.4 alkaen ja jatkuu niin kauan kuin tehtäväpaikat on täytetty)    

Tarjoamme Kotihoidon asiakkaillemme heidän hoidon tarpeisiinsa perustuvaa moniammatillista, osaavaa ja laadukasta hoitoa, jotta aktiivinen ja turvallinen kotona asuminen on mahdollista. Kuntoutumista ja kotiutumista tukeva hoitotyö- arkiliikkumisen tukeminen, turvallinen lääkehoito ja hyvän ravitsemuksen ylläpito ovat painopistealueitamme. Henkilökunnan osaamisen tukeminen korostuu toiminnassamme.
 
Lähihoitaja toimii kotihoidossa perushoidollisissa töissä iäkkäiden asiakkaidemme tukena ja turvana lääkehoidon, fyysisen toiminnan tukemisen ja kuntoutumisen osa-alueilla. Lähihoitaja toimii yhtenä tiimin jäsenenä, mutta työskentelee pääasiallisesti itsenäisesti laaja-alaisessa hoitotyössä.
Kotihoidossa lähihoitajan työ on pääasiallisesti kaksivuorotyötä.

Kelpoisuusehtona on lähihoitajan tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai sitä aikaisempi rekisteröinti. Kielitaitovaatimuksena on toisen kotimaisen kielen hyvä ja toisen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.  Lähihoitajan tehtäväkohtainen palkka on 2130,84 /kk, kyseessä on määräaikainen työsuhde. Kauniainen on savuton työpaikka.

Haku tapahtuu ensisijaisesti oheisella sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen voi toimittaa myös postitse osoitteella: Kauniaisten kaupunki, Kirjaamo, Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen.

Ystävällisin terveisin

Tina Di Rubbo
Kauniaisten kotihoidon osastonhoitaja
050-5004 137
tina.dirubbo@kauniainen.fi


Grankulla stad söker för sommarvikariat inom hemvården

NÄRVÅRDARE (3-4); arbetet inleds genast eller enligt överenskommelse

(ansökningstid från 12.4 ända tills alla befattningar har besatts)   


Vi erbjuder våra hemvårdsklienter multiprofessionell och sakkunnig vård av hög kvalitet utgående från klienternas behov, så att de aktivt och tryggt kan bo hemma. Våra fokusområden är vårdinsatser som stöder rehabilitering och boende i hemmet, stöd för vardagsmotion, trygg medicinering och hälsosam kost. Stöd för personalens sakkunskap är också en viktig aspekt i vår verksamhet.
 
Närvårdaren arbetar med basvården inom hemvården för äldre och ger våra klienter stöd och trygghet inom delområden som medicinering, stöd för fysisk aktivitet samt rehabilitering. Närvårdaren är medlem i ett vårdteam men arbetar i regel självständigt med olika former av vård.
Närvårdare inom hemvården arbetar i regel i två skift.

Behörighetsvillkor är närvårdarexamen och legitimation enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994), eller tidigare registrering. Språkkunskapskravet är goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena och minst nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket.  Den uppgiftsrelaterade lönen för närvårdartjänsten är 2 130,84 euro/månad, och det är frågan om en anställning på viss tid. Grankulla är en rökfri arbetsplats.

Ansökan lämnas i första hand med denna elektroniska ansökningsblankett. Det går också att skicka ansökan per post under adress: Grankulla stad, Registraturen, Grankullavägen 10, 02700 Grankulla.

Med vänlig hälsning

Tina Di Rubbo
Avdelningsskötare vid hemvården, Grankulla stad
050-5004 137
tina.dirubbo@grankulla.fi


Palaa otsikoihin