Valikko

Villa Violan asuntojen haku

Palokunnankujalle Villa Bredan palvelukeskuksen läheisyyteen heinäkuussa 2017 valmistuneen yksityisen vuokrakerrostalon asuntohakua hallinnoi Kiinteistötahkola, joka vastaa vapaiden asuntojen tiedusteluihin ja niiden hakuprosessista.

Asuntoihin ei voi hakea kaupungin normaalilla vuokra-asuntohakemuslomakkeella.

Haku:

Kiinteistö-tahkolan sivuilla sivuilla on esittely kohteesta, asunoista ja niiden pohjakuvat sekä vuokrahinnat. Haku sähköisesti tai puhelimitse.

Hakemuslomakkeen voi myös tulostaa ja lähettää postitse osoitteeseen ”Kiinteistö-Tahkola/Sampo Ylikulju, Vattuniemenkuja 4 E, 00210 Helsinki”.

Kohteessa on seuraavia asuntokokoja: 9 kpl yksiöitä, 16 kpl kaksioita ja 3 kpl kolmioita. Asunnot ovat savuttomia.

Esteettömiin asuntoihin valitaan asukkaat hakijaruokakunnan asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella. Kauniaislaiset eläkeläiset, vanhukset sekä esteetöntä asumista tarvitsevat ovat etusijalla näihin palvelukeskuksen vieressä sijaitseviin asuntoihin. Kaupungilla on mahdollisuus vaikuttaa asukasvalintaan.


* * *


Asukasvalintakriteerit Villa Violan asuntoihin vahvistettu

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli 22.11.2016 kokouksessaan asukasvalintakriteereitä ja hakemista Palokunnankujalle valmistuviin esteettömiin vuokra-asuntoihin.

Asukkaat valitaan hakijaruokakunnan asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella. Kauniaislaiset eläkeläiset, vanhukset sekä esteetöntä asumista tarvitsevat ovat etusijalla näihin palvelukeskuksen läheisyydessä sijaitseviin asuntoihin.

Lisäksi huomioidaan seuraavat asunnontarpeeseen vaikuttavat asiat:

1. Nykyinen asunto on hakijan (tai puolison) toimintakykyyn nähden epätarkoituksenmukainen, eikä hakijalla muutoin ole mahdollisuutta järjestää asumista sopivalla tavalla. Esimerkiksi hissittömyys ja muut asunnon heikosti toimivat rakenteet vaikeuttavat itsenäistä selviytymistä, ja muuttaminen esteettömäksi suunniteltuun asuntoon voi vähentää tai siirtää palvelujen tarvetta.

2. Hakija (tai puoliso) hyötyy Villa Bredan palvelukeskuksen tarjoamasta toiminnasta sairauden, vamman, toimintakyvyn heikkenemisen tai erityisen tuen tarpeen vuoksi. 

3. Hakija ei kokemansa turvattomuuden vuoksi voi asua nykyisessä asunnossaan.

Näiden periaatteiden lisäksi yksittäistapauksissa käytetään harkintaa asiakkaan ja kaupungin kannalta tarkoituksenmukaisen ratkaisun aikaansaamiseksi.

Asuinhuoneistojen keskivuokra on 18,00 €/m²/kk ja se määritellään siten, ettei yksittäisen asuinhuoneiston vuokra ylitä tasoa 20,00 €/m²/kk. Vuokran lisäksi asukkaalta peritään erillinen vesimaksu 20 euroa/kk. Asunnoissa ei saa tupakoida.

Hakemusprosessia ja tarkempaa esittelyä vuokra-asunnoista valmistellaan yhteistyössä Primus Kodit Oy:n kanssa. Hakemusten vastaanottamisen arvioitu aloittamispäivä on 1.2.2017. Hakumenettelystä tiedotetaan sekä KaunisGranissa että Kauniaisten kaupungin verkkosivuilla.

Lisätietoja: palvelukeskuksen johtaja Marianne Ekholm, puh. 050 301 7457, s-posti: marianne.ekholm@kauniainen.fi