Valikko

Kauniaisten rakennusluvista ja -valvonnasta perittävät maksut

Rakennusvalvonnan uudet taksat voimaan 1.7.2014.

Kauniaisten kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 28.4.2014 § 20 uudet rakennusvalvonnan taksat, jotka ovat voimassa 1.7.2014 alkaen.
Taksan § 25 (taksa maankäytön tulosalueen rakennusvalvontatehtävistä) on päivitetty ja hyväksytty Kauniaisten kaupunginvaltuustossa 17.10.2016 § 48, ja on voimassa 1.1.2017 lukien.

Taksojen rakennetta on osittain muutettu vastaamaan paremmin pääkaupunkiseudun rakennusvalvontayksiköiden taksoja ja käytäntöä. Tavoitteena on, että koko pääkaupunkiseudulla olisi tulevaisuudessa yhtenäinen rakennusvalvontataksa.

Tämän taksan maksut eivät ole arvonlisäverollisia.

Kauniaisten kaupungin rakennusvalvonnan taksa tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä (pdf) (277.3 KB)