Valikko

Lomakkeet

Lomakkeet löytyvät sähköisessä muodossa osoitteesta Lupapiste.fi

Selvitys rakennusjätteen käsittelystä
ja purkutyön jätehuollosta
Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta
RK9
RK9-lomake (ilmoitus rakennuksen poistumasta)
Ilmoitus naapurin rakennushankkeesta ja hakemuksen vireilletulosta
Ilmoitus naapurin rakennushankkeesta
Hakemus vastaava työnjohtaja
Työnjohtajahakemus / ilmoitus
Aloittamisoikeutta koskeva lupahakemus
Aloittamisoikeutta koskeva lupahakemus
Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys
Korjaus-ja muutostyön energiaselvitys (pdf) (270.7 KB)
Rakennuksen paloturvallisuuden perustietolomake
Rakennuksen paloturvallisuuden perustietolomake (docx) (52.8 KB)
Muistilistat ja tarkastusasiakirjojen mallit


Pientalotyömaan muistilista ja
tarkastusasiakirjan malli
Pientalotyömaan tarkastusasiakirja (pdf) (227.1 KB)
IV-työn muistilista ja
tarkastusasiakirjan malli
IV-työn muistilista ja tarkastusasiakirjamalli (pdf) (64.6 KB)
KVV-töiden muistilista ja
tarkastusasiakirjan malli
KVV-töiden muistilista ja tarkastusasiakirjamalli (pdf) (123.3 KB)
Aloituskokouspöytäkirjamalli
Rakennustyön aloituskokous

Työmaasuunnitelma (pdf) (211.5 KB)

Rakennusaikainen kosteudenhallinta (pientalot) (pdf) (16.5 KB)