Valikko

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta valvoo rakennuslain ja -asetuksen sekä rakennusjärjestyksen ja kaavamääräysten noudattamista rakentamisessa.

Rakennusvalvonnan tehtävänä on lisäksi kehittää kaupunkikuvaa Kauniaisten oloihin sopivaksi neuvoin ja opastuksin. Kaupunkikuvan kehittämisessä on kaupunkikuvatoimikunnalla ensisijaisen tärkeä tehtävä.

Rakennusvaliokunta >

Katselmusaikojen varaus raimo.hakonen@kauniainen.fi


Ennen katselmuksen tilaamista tulee vastaavan työnjohtajan varmistua siitä, että kaikki katselmuksen edellytykset ovat olemassa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai tämän edustajan sekä vastaavan työnjohtajan on oltava läsnä katselmuksessa.

Katso alla oleva linkki loppukatselmuksen edellytyksistä pientalojen osalta:

Pientalon käyttöönotto- ja loppukatselmus ohjeita


Erityissuunnittelijat ja erityissuunnitelmat

Jos suunnittelijan pätevyyttä ei ole hyväksytty/käsitelty lupapäätöksessä, niin suunnittelijan on otettava yhteyttä rakennusvalvontaan joko sähköpostitse tai soittamalla (raimo.hakonen@kauniainen.fi , 050 340 99 57) tai jättämällä viesti Lupapisteeseen.

Erityissuunnitelmat voidaan toimittaa suoraan Lupapisteeseen, jos suunnittelijan pätevyys on hyväksytty/käsitelty lupapäätöksen yhteydessä.