Valikko

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito 

Julkisten alueiden kunnossapitoyksikkö hoitaa liikenneväylien, puistojen ja leikkipuistojen, puistometsien, Gallträskin, liikenneväylien viheralueiden, yleisten alueiden ja osin myös kaupungin omistuksessa olevien kiinteistöjen ulkoalueilla tapahtuvan kunnossapidon.

Kunnossapidon piiriin kuuluu n. 40 km katuja ja n. 21 km kevytliikenneväyliä (yhteensä 600.000 m2). Hoidettavia puistoja, keskusta ja katuviheralueet mukaan lukien on n. 42 ha, maisemaniittyjä n. 3 ha ja metsikköjä 155 ha, yhteensä 200 ha. 

Katujen kunnossapitoluokitus:

Kadut luokitellaan kolmeen kunnossapitoluokkaan, kevytliikenteeseen sekä puistokäytäviin. Kunnossapito suoritetaan kunnossapitoluokkien mukaisessa järjestyksessä. Alla liitteessä tarkemmat määritelmät kunnossapitoluokista.

Katujen kunnossapitoluokitus (pdf) (302.8 KB)

Katujen kunnossapitolaskutus: 

Kaupunki huolehtii tontinomistajalle lain 547/2005 4.1 § mukaisista kunnossapito- ja puhtaanpitotehtävistä Kauniaisten asemakaava-alueilla 1.11.2005 alkaen.

Kaupunki perii näistä töistä vuosittain maksun kaupunginvaltuuston hyväksymän taksan mukaan €/kem2. Maksu peritään maksuhetken mukaiselta kiinteistön omistajalta KV 15.11.2010 § 64

puh. 040 482 4727

Katujen kunnossapito- ja puhtaanapitotaksa >>  kts. kuntatekniikan maksut ja taksat: Kuntatekniikan maksut ja taksat (pdf) (144.6 KB)